Управителният съвет на БАН предложи на извънредно заседание кандидатурата на Костадин Ганев за временен директор на НИМХ.

УС на БАН декларира готовност да разгледа и кандидатури, предложени от Общото събрание на учените (ОСУ) на НИМХ-БАН, различни от тази на освободения директор и постъпили до 12 часа на 17 септември. В този случай, УС на БАН ще ги обсъди на свое извънредно заседание на 17 септември.

В случай, че няма постъпили кандидатури от ОСУ на НИМХ-БАН, в посочения срок, предлага на Председателя на БАН да назначи Ганев за временно изпълняващ длъжността директор на НИМХ‑БАН.

УС на БАН декларира, че ще съдейства, съгласно своите правомощия, за осигуряване на нормална дейност на НИМХ‑БАН до излизането на Института от структурата на БАН, спазвайки нормативните актове на Република България, както и Закона за БАН и Устава на БАН.

Времето е Божа работа, затова НИМХ да мине към Светия синод, шегува се БАН

Времето е Божа работа, затова НИМХ да мине към Светия синод, шегува се БАН

Проф. Брънзов имал три фирми, свързани с работата на НИМХ