Българският Червен кръст продължава раздаването на хранителни продукти до 17 май. От БЧК призовават хората, които имат право на помощите, да посетят организираните пунктове за раздаване на хранителни продукти. Там срещу подпис и документ за самоличност те ще могат да получат хранителните продукти, които им полагат по програмата на ЕС.

Раздаването на хранителните продукти се случва в общо 70 пункта от 23 области на страната. На хората, които са включените в списъците на АСП, се полагат по 16,320 кг от 7 вида храни: леща - 7 кг; рибни консерви - 1,120 кг; грах - 3,200 кг; лютеница - 2 кг; доматено пюре - 0,800 кг; бисквити - 1,200 кг и мед - 1 кг .

БЧК отново напомнят и кои групи хора имат право на помощта:

-Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2015/2016г.;

-Майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;

-Лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;

-Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;

-Лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.

-Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.

-Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г.