"Холдинг БДЖ" ЕАД погасява задълженията си към държавния бюджет. Дългът е в размер 42 млн. лв. Парите идват от безлихвен заем в резултат на получената нотификация от ЕК.

Задълженията на БДЖ към Бюджета са от плащания след активирани държавни гаранции за погасяване на вноски по получени заеми от Световната банка по Проект за преструктуриране на железницата в България от 1995 г.

БДЖ получава 63 млн. лв., за да плати дълговете си

БДЖ получава 63 млн. лв., за да плати дълговете си

Правителството отпуска за погасяване на дълговете na превозвача

Погасявайки дължимото към държавата се спестяват 2,7 млн. лв. на годишна база от наказателни лихви.

Припомняме, че правителството отпусна 63 млн. лв. на БДЖ, за да погаси дълговете си. Тогава ресорният министър Московски коментира,че 43 млн. лв. постъпват в Министерство на финансите за погасяване на активирана стара държавна гаранция на дружеството към Световната банка, а 20 млн. лв. ще са за погасяване на така наречения облигационен заем към пет банки.