През март равнището на регистрираната безработица спадна до 5.9%. Това показват данните от административната статистика на Агенцията по заетостта.

Сравнението с февруари показва намаление с 0.3%, докато на годишна база се отчита спад от 0.9%

През март броят на регистрираните безработни в бюрата по труда намалява до 194 603 души, като снижението спрямо февруари е с 5,1%. Спрямо март 2018 г. те са с 26 977 души по-малко.

Новорегистрираните безработни лица през месеца са 21 645. От тях 1 382 не са били нито заети, нито учащи и не са търсили работа. От началото на годината работа са намерили 4 272 души, регистрирани в бюрата по труда.

250 безработни се възползват от преференции за трудова мобилност през 2019 г.

250 безработни се възползват от преференции за трудова мобилност през 2019 г.

Те могат да получат до 200 лв. месечно за наем на квартира в друго населено място

През март общо 499 души от групите на заетите, учащите и пенсионерите са регистрирани като търсещи работа.

23 754 безработни са постъпили на работа през миналия месец, като 81.5% от тях са устроени в реалната икономика.

На субсидирани работни места през месеца са устроени 4 398 лица: 2 580 - по програми и мерки за обучение и заетост и 1 818 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Заявените работни места на първичния пазар на труда през март са 23 287, като 89.3% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в хотелиерството и ресторантьорството (31.1%), преработващата промишленост (20.0%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (11.4%), селското, горското и рибното стопанство (8.0%); административните и спомагателните дейности (5.5%), строителството (4.3%) и други.

Най-търсените групи професии през месеца са: персонал в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; оператори на стационарни машини и съоръжения; водачи на МПС и подвижни съоръжения; помощен административен персонал по обслужване на клиенти; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; помощници при приготвяне на храни; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници в селско, горско и рибно стопанство и други.

Обучават безплатно 11 500 безработни през 2019 г.

Обучават безплатно 11 500 безработни през 2019 г.

Бюрата по труда предлагат курсове за над 40 професии