България е на последно място в ЕС в индекса на Европейската комисия за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото за 2020 г., съобщава БНР.

Според доклад на ЕК в момента страната ни се нарежда още по-назад в класацията отпреди пандемията.

В доклада се посочва, че равнището на уменията в областта на цифровите технологии у нас е сред най-ниските в Евросъюза. Само 29% от възрастните притежават поне основни цифрови умения в сравнение със средно 58% за ЕС. Само 11% от сънародниците ни пък имат умения над средното равнище - малко под 1/3 от средната стойност за ЕС. България е доста под средната стойност при интегрирането на цифрови технологии.

90% от професиите до 2020 г. ще се нуждаят от цифрови умения

90% от професиите до 2020 г. ще се нуждаят от цифрови умения

Кодирането ни помага да разберем как е взаимосвързан нашият свят

Родните фирми все още не се възползват напълно от възможностите, предлагани от онлайн търговията - само 7% от малките и средни предприятия продават онлайн, 3% от всички тях реализират трансгранични продажби и само 2% от оборота им е от търговия онлайн.

В документа се отбелязва, че България се справя сравнително добре в областта на свързаността, особено при широкия достъп до свръхвисокоскоростни и мобилни широколентови мрежи. ЕК оценява, че страната ни е направила значителни подобрения в измерението "електронно управление", което бележи все по-голям брой потребители, и е постигнала висок резултат при предоставянето на цифрови обществени услуги в стопанската дейност.

Относно човешкия капитал България се е изкачила с две места по-нагоре в класацията спрямо предходната година.