През последните месеци сме свидетели на целенасочени атаки срещу системата на закрила на детето у нас. Това поставя на изпитание всички от държавните институции, органите на местната власт, през неправителствения сектор до социалните работници, които непосредствено прилагат мерките за закрила.

Това пишат в позиция до медиите от Националния съвет за закрила на детето.

Те са категорични, че се създава изкуствена разделителна линия между семействата и държавните институции и се насаждат антиевропейски и антидържавни настроения, чиито цели са дестабилизация и създаване на враждебни обществени настроения към цели професионални общности и сектори от социалната политика на държава.

Членовете на Националния съвет за закрила на детето припомнят, че според Конституцията и Конвенцията на ООН за правата на детето, най-добрата среда за всяко дете е семейната.

По думите им родителите трябва да получат необходимата подкрепа и помощ, за да могат да осъществяват правото и задължението си в отглеждането и възпитанието на децата им.

В тази връзка те са насочили усилията си към създаване на условия за равен достъп до основни права за всички деца. Сред тях са достъпът до здравни грижи и образование, но и политиките за ранно детско развитие и ранна интервенция на уврежданията, закрила на личността на детето, закрила от всякакви форми на насилие, злоупотреба или експлоатация, право на детето свободно да изразява мнение по въпроси, които го касаят и други.

Считаме, че приетият през 2019 г. от Народното събрание Закон за социалните услуги ще подпомогне да се доразвие мрежата от висококачествени и ефективни социални услуги за подкрепа на децата и семействата, включително чрез интегриран подход и междусекторни услуги, така че всяко дете и всеки родител да може да намира помощта и подкрепата, от която се нуждае, пишат още в позицията си от Националния съвет за закрила на детето.

Те осъждат целенасочените усилия за сриване на доверието и системата за закрила на детето, вследствие на които под риск се поставят вече постигнати успехи на защитата на деца, жертви на насилие, а родители биват подведени и манипулирани чрез фалшиви новини докато се достигне до обществена истерия.

Членовете на съвета изразяват готовността си за активен диалог с всички заинтересовани страни за подобряване и усъвършенстване на законодателството за децата и семейството у нас.