Държавата получи оценка "Среден" - 3,31 за грижите за децата. Това е най-високата оценка до момента през осемте години, в които се изработва Докладът за грижите на държавата към децата, съобщиха от Национална мрежа за децата. В документа има и допитване до деца и до родители.

"Въпреки възходящия резултат, общата оценка е все пак "Среден" и напредъкът е незадоволителен, което в много голяма степен се дължи на некоординираните усилия на институциите и работата на парче що се касае до политиките за децата и семействата".

4 500 деца у нас живеят в кримисреда

4 500 деца у нас живеят в кримисреда

1 634 деца в страната са пострадали при престъпление

Това коментира Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата. "През 2018 г. по-голямата част промените, които бяха реализирани, се извършиха под натиска на родителски организации и на структури на гражданското общество. Затова, в "Бележник 2019" извеждаме като водеща тема ситуацията с гарантирането на правата на децата с увреждания", допълни Богданов.

През 2018 година държавата получи най-ниската оценка от момента на изготвяне на доклада - Среден 2,88.

Осмото по ред издание на годишния доклад "Бележник 2019: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?" беше представено в София и в още седем града в страната.

Докладът се изработва от Национална мрежа за децата - обединение на 152 граждански организации от цялата страна, които работят за и с деца и семейства. Той прави преглед на основните политики, насочени към благосъстоянието на децата в България. Автори са 30 експерти, които ежедневно са на терен и работят директно с деца и семейства в цяла България.

НЗОК уверява - без проблеми при лечението на деца и възрастни в чужбина
Обновена

НЗОК уверява - без проблеми при лечението на деца и възрастни в чужбина

170 заявления за лечение на българи в чужбина

За трета поредна година докладът включва и мнението на над 460 деца, млади хора, родители и професионалисти.

Целта е да се разбере какъв е животът на децата, на техните родители и как се справят професионалистите, чиято роля е да ги подкрепят - учители, здравни и социални работници и др. Така, заедно с експертната гледна точка, се показват и впечатленията, нагласите и очакванията на обикновените хора.

Докладът не претендира за представителност и изчерпателност. В него участниците в 31 фокус групи и онлайн анкета споделят факти за своя живот и мненията си за публичните услуги в областта на здравеопазването, образованието, правосъдието и семейството. Тази година двата доклада - този с оценките на експертите, и този, с мнението на децата, родителите и професионалистите, са представени в една обща книжка. В нея има мнения на деца, набрани чрез допитвания, проведени от младежи от Национален Юрочайлд форум - България (НЕФ) и от децата в младежка мрежа "Мегафон".

Гарантирането на детските права е представено в 8 ключови теми:

  • Благосъстояние на децата
  • Закрила от всички форми на насилие
  • Ранно детско развитие
  • Детско здраве
  • Образование
  • Семейна среда и алтернативни грижи
  • Правосъдие за деца
  • Детско участие.

По време на събитието бе показано и видео с мнението на деца от младежка мрежа "Мегафон". Специални послания към министрите, записани в истински "Ученически книжки" и попълнени от децата, ще бъдат връчени на съответните министри.