Дават под наем електрически тротинетки в София, само ако са регистрирани и с ограничение на скоростта. Това съобщават от Държавна агенция "Безопасност на движение по пътищата".

Няколко компании са изявили желание да навлязат на нашия пазар с услуга за предоставяне на електрически тротинетки под наем. По тази причина от Столична община обмислят допълнителни изисквания към тях за регистрация, за да се гарантира проследяемост и безопасност на движението им.

Подобно изискване не се планира за частните ползватели.

Предвижда се още да се създаде нормативна възможност общините да определят максимален брой превозни средства, които могат да бъдат регистрирани на територията им за отдаване под наем, както и местата за паркиране, така че да не пречат на движението на пешеходците и на автомобилите.

ДАЗД иска регулация за електрическите тротинетки

ДАЗД иска регулация за електрическите тротинетки

Заради зачестилите инциденти с тях

От следващия месец в централната градска част на София започва обособяването на 157 нови места за безплатно паркиране на велосипеди, мотопеди и тротинетки.

Новите места за паркиране на двуколесни превозни средства са в синя и зелена зона, като на по-късен етап се предвиждат и около 70 места върху пешеходни пространства и в периферията на паркове - като буферни зони, където да се оставят те.

Планира се разширяване на този вид паркинг зони и в жилищните квартали.

Обсъдена бе и максималната скорост на движение на този тип превозни средства, която предстои да бъде регламентирана на национално ниво.

След определянето ѝ, компании, които развиват дейност по отдаването им под наем, ще бъдат задължени да ограничат скоростта им.

Столичното ВМРО предлага правила за е-скутерите

Столичното ВМРО предлага правила за е-скутерите

Контрера иска да се въведе услуга за наем чрез мобилно приложение

За тротинетки за частно ползване - ограничаването трябва да правят търговците, които внасят и продават такива превозни средства.

Според мнението на експертите съществуват и други варианти за манипулации - както чрез директен внос от трета страна, така и софтуерно, затова изискванията ще бъдат детайлизирани и обект на допълнителен контрол.

Подчертано бе, че усилията на институциите са насочени към насърчаване на екологичните форми на придвижване в градски условия.