Държавната агенция за закрила на детето се самосезира по случаите на насилие над ученици от Габрово, Ловеч и Пловдив, които бяха широко отразени и онагледени от медиите чрез видеоматериали и снимки.

Според ДАЗД въпросните случаи изискват предприемане на мерки за закрила на децата от въвличане в дейности с негативни последици за тяхното физическо, умствено, нравствено и социално развитие. Те посочват, че заедно със Съвета за електронни медии са разписали Критериите за оценка на съдържание, което създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравствено и/или социално развитие на децата. Този документ прецизира прилагането на законовите разпоредби по отношение на децата от страна на журналистите. Въпреки тези критерии обаче твърде често при отразяване на конкретни случаи на деца в медиите тези правила се нарушават, посочват от Агенцията.

Сбиване между две ученички в Пловдив стигна до болница

Сбиване между две ученички в Пловдив стигна до болница

Полицията разследва случая

Те напомнят, че при оповестяването от медии на прояви на деца не трябва да се посочват лични данни за тях, включително техните образи, поради риска от създаване на негативни нагласи към тях. Това важи както за децата, които са жертви на насилие или злоупотреба, така и за децата, за които се предполага, че са извършили насилие или престъпление, уточняват от ДАЗД.

Чрез чл. 16 от Конвенцията на ООН за правата на детето се гарантира правото на всяко дете да бъде защитено срещу незаконна намеса в личния му живот, семейство, дом или кореспонденция, както и срещу незаконно посегателство срещу неговата чест и репутация, посочват от Агенцията и допълват, че член 16 трябва да се прилага към всички деца без дискриминация. Комитетът по правата на детето е заявил, че "личният живот на детето трябва да бъде напълно защитен на всички етапи на делото, включително по отношение на незаконни записи и възможно разгласяване от медиите", изтъкват още от ДАЗД.

За да гарантира правото на детето във връзка със закрилата на личността му, Държавната агенция за закрила на детето извършва проучване за установяване на административно нарушение.

Учител се включи в бой между ученички в Ловеч

Учител се включи в бой между ученички в Ловеч

Вместо да ги разтърве, започнал да налага едната по главата