В Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) се проведе координационна среща по зачестили случаи на български граждани, декларирали проблеми със социалните служби в Норвегия и други страни, съобщиха от ДАЗД.

Поводът е от жалбата от Цветелина Уланд, която потърси съдействие от българските институции за защита правата на двете й деца, които имат двойно гражданство.
На 25 април 2018 г. децата й са били изведени от семейството от органите за закрила на детето в Кралство Норвегия и са настанени в различни приемни семейства.

Председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова бе домакин и експерти обсъдиха механизми за синхронизирани действия на институциите по тези случаи. Бяха разгледани и превантивните мерки, които следва да се предприемат за информирането на българските граждани, отглеждащи децата си в чужбина.

Майката, която сигнализира агенцията пое ангажимент да предостави всички документи, свързани със съдебните дела, които води в Норвегия.

Участие в работната среща взеха заместник-омбудсманът доц. д-р Диана Ковачева, заместник-министърът на външните работи г-н Георг Георгиев, г-н Димитър Арнаудов, директор на Дирекция "Консулски отношения", г-жа Мария Спасова, директор на Дирекция "Права на човека" в Министерството на външните работи, г-жа Милена Първанова, директор на Дирекция "Международна правна закрила на детето и международни осиновявания", Министерство на правосъдието, експерти от ДАЗД и от трите ведомства.

Припомняме, по-рано през деня стана ясно, че българското посолство в Норвегия не разполага с допълнителна информация по случаите за отнемане на деца от родителите им, които са наши сънародници.

Дипломатите ни в Норвегия не знаят много за отнетите деца от български родители

Дипломатите ни в Норвегия не знаят много за отнетите деца от български родители

Посолството ни работи по 10 отворени случая