Днес е Денят за размисъл преди парламентарния вот на 4 април. Забранена е политическата агитация, както и огласяването на социологически данни за нагласите на избирателите.

Ще се гласува в близо 12 хиляди секции, като в около 9400 от тях ще може да се гласува машинно.

Гражданите могат да проверят в коя изборна секция могат да гласуват, като посетят интернет страницата на ГД "ГРАО" в МРРБ: http://www.grao.bg/elections/. За извършване на проверката е достатъчно да се въведе ЕГН.

За правилното протичане на изборния ден комисиите трябва да проверяват внимателно дали избирателят присъства в съответния избирателен списък и едва след това да подават бюлетината.

Задължително се осигурява възможност да се гласува необезпокоявано, при запазване тайната на вота.

Никой не бива да присъства на по-малко от 3 метра от тъмната стаичка, не трябв да има пряка видимост към тъмната стаичка, а екранът на електронната машина за гласуване трябва да се се вижда само от избирателя. В секциите не се допускат външни лица, напомнят от асоциация "Прозрачност без граници".

Членовете на комисиите са длъжни да боравят правилно с бюлетините: откъсват пред избирателя бюлетината от кочана, поставят първи печат върху нея, след гласуването сверяват дали контролният номер в долния ъгъл съвпада с номера от кочана, поставят втори печат и откъсват - отново пред избирателя, поредния контролен номер (без да разкриват тайната на вота и да проверяват как сте гласували).

След това гласоподавателят бива вписан в съответния избирателен списък с данните по лична карта и бива поканен да постави подписа си.

В секциите с над 330 избиратели има възможност за гласуване с електронна машина. В сллучай на необходимост комисията дава указания как да се борави с машината, след което дава възможност на гражданите да гласуват самостоятелно, при запазване на тайната на вота.

Не е допустимо в изборните помещения да присъстват кандидатите, представители на местни власти и хора без обозначен статут. В тях могат да присъстват само членовете на секционните комисии, избирателите, застъпниците, наблюдателите, журналисти - докато правят репортаж за протичането на изборния процес. Членовете на СИК, застъпниците и наблюдателите задължително носят обозначителни знаци.

От "Прозрачност без граници" призовават за всяко нарушение на секционната избирателна комисия или на представители на партиите да се подава жалба до Районната избирателна комисия. Тя е длъжна да вземе решение незабавно и да го публикува на сайта си, заедно с постъпилия сигнал. На вратата на изборното помещение са посочени телефони за връзка с РИК.

При съмнение за престъпления, като купуване на гласове, осъществяване на контрол и натиск върху избирателите се подава сигнал до МВР.

Редно да се сигнализира при следните ситуации:

1. Присъстват лица без обозначителни знаци, които проследяват как гласуват избирателите.

2. Организирано е безплатно извозване с автобуси, леки автомобили, както и съпровождане на избиратели и групово гласуване.

3. Даване на указания на избирателите за кого да гласуват.

4. Разпитване на избирателите за начина, по който възнамеряват да гласуват.

5. Оказване на натиск върху избирателите да гласуват по определен начин.

6. Възпрепятстване на избирателите да гласуват.

7. Събиране на лични карти и изготвяне на списъци с лични данни на избиратели.

8. Разкриване тайната на вота.

9. Отправяне на заплахи за физическа саморазправа и оказване на тормоз върху избирателите.

10. Раздаване на пари.

11. Опрощаване на дългове.

12. Раздаване на хранителни продукти, дърва за огрев и други материални облаги.

В подобни случаи служителите на МВР са длъжни незабавно да проверят сигнала и да прекратят незаконните действия. На вратата на изборното помещение са посочени телефони за подаване на сигнали до РУ на МВР и до дежурния прокурор. МВР поддържа и централизирана линия за сигнали за изборни нарушения: 02/ 9011298, както и e-mail: izbori2021@mvr.bg.

Сигнали могат да се подават и до асоциация "Прозрачност без граници" на безплатен телефон - 0800 11 224.

 ЦИК: Избирателят не може да снима с телефон в изборната секция

ЦИК: Избирателят не може да снима с телефон в изборната секция

По същата логика не може да има и "показан вот"...

В изборите участват 30 партии и колиции. Кандидатите за народни представители са 6895, като голямата част са издигнати от политически сили, но има и независими.

Право на глас имат 6 732 316 души.

През днешния ден изборната администрация продължава да работи. Районните избирателни комисии предават на секционните необходимите документи и материали.