Избирателите не могат да снимат с мобилен телефон в избирателните секции, тъй като това може да доведе до т.нар. "заснет вот" и да направи бюлетината недействителна. Това заяви пред БНТ председателят на ЦИК Александър Андреев.

Той допълни, че това изискване ясно е записано в Изборния кодекс, а за подобни действия са предвидени санкции.

По думите на Андреев, по същата логика не може да има и "показан вот". Единствено допустимо е, при допусната от избирателя грешка, той да поиска повторно гласуване с хартиена бюлетина.

Заснемането на изборите трябвало да се уреди със закон, не с решение на съда

Заснемането на изборите трябвало да се уреди със закон, не с решение на съда

Членовете на СИК могат да възразят да бъдат снимани

Председателят на ЦИК отказа да коментира решението на Върховния административен съд да остави без разглеждане искането за допускане на видеонаблюдението в края на изборния ден.

В края на изборния ден, освен наблюдатели, могат да присъстват застъпници, представители на партии и коалиции, също и представители на медиите, които да видят как става отчитането на резултатите.

Андреев увери, че са взети предвид всички указания в заповедта на министъра на здравеопазването относно осигуряването на безопасна среда за гласуване. Всички повърхности ще бъдат дезинфекцирани, включително и машините. Дезинфектанти са доставени в необходимите количества. Осигурани са защитни средства - маски и ръкавици за членовете на секционните комисии.

Председателят на ЦИК отбеляза, че мерките са съобразени с практиките, възприети в държавите, които до момента са провели избори по време на пандемията.

При предоставяне на личните си документи, избирателят ще сваля леко маската си, за да удостовери, че той е лицето, което ще гласува. Химикалките в секциите ще са достатъчно, за да се дезинфекцират, но в случай, че избирател желае да гласува със собствен химикал, това ще бъде позволено.

Александър Андреев обясни, че сумирането на резултатите от хартиените бюлетини и тези от машините в секциите, в които ще се гласува по двата начина, е определено като задължително от законодателя. Това изисква повече внимание при попълването на резултатите, за да може данните да са верни. Той очаква, че именно тези нанасяния на данни може да доведат до забавяне на работата по обработването на резултатите.

ЦИК обещава да спази срока за обявяване на окончателните резултати от изборите

ЦИК обещава да спази срока за обявяване на окончателните резултати от изборите

Това заяви говорителят на ЦИК Димитър Димитров