Върховният административен съд (ВАС) ще гледа делото за видеонаблюдението на броенето на бюлетините след изборния ден за след изборите. Тричленен състав на ВАС не даде ход на делото по същество и то беше отложено за 14 април 2021 г.

Съдът е преценил, че не е налице процесуална възможност за произнасяне по съществото на заявеното искане за спиране на изпълнението на обжалваната част от акта - съвместни указания на ЦИК и КЗЛД относно обработването и защитата на личните данни, приети на 8 февруари 2021 г. Искането за спиране на изпълнението на указанията за обработката и защитата на личните данни беше направено днес по време на открито съдебно заседание от "Демократична България".

Такова възниква след сезиране на съда с позоваване на нови факти и обстоятелства, каквито в случая липсват. Поради това искането е недопустимо, приемат върховните магистрати.

ЦИК остава против заснемането на броенето на бюлетините

ЦИК остава против заснемането на броенето на бюлетините

Комисията ще обжалва отмяната на забраната

Адвокат Надежда Йорданова поиска за предстоящите избори да важи решението на първата инстанция, което разреши заснемането на броенето на бюлетините. Произнасянето на съда подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС, тоест не може да влезе в сила до провеждане на изборите на 4 април.

От ВАС посочват и че датата на изборите е станала известна още с публикуването в Държавен вестник на указа на президента за определяне на датата за провеждане на изборите - 4 април. Произнасянето на съда в какъвто и да е смисъл подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС, тоест не може да влезе в законна сила до провеждане на изборите на 4 април.

ЦИК и КЗЛД спъват видеонаблюдението на изборите, убедени демократите

ЦИК и КЗЛД спъват видеонаблюдението на изборите, убедени демократите

"Демократична България" вижда атентат срещу демократичните права на гражданите

Административен съд София - град на 15 март разреши провеждането на видеонаблюдението след края на изборния ден, но Централната избирателна комисия и Комисията за защита на личните данни го обжалваха пред Върховния административен съд.

Днес ЦИК и КЗЛД днес направиха възражение срещу даване ход на делото, тъй като не е изпълнено законовото изискване за уведомяване на страните в 7-дневен срок преди датата на насроченото съдебно заседание. В съдебната зала Комисията за защита на личните данни от своя страна поиска да се отправи преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз във връзка с прилагането на Директивата за защита на личните данни.

Заснемането на изборите трябвало да се уреди със закон, не с решение на съда

Заснемането на изборите трябвало да се уреди със закон, не с решение на съда

Членовете на СИК могат да възразят да бъдат снимани