Криминалните приходи от нелегалното потребление на цигари през 2018 г. се изчисляват от Института за пазарна икономика в рамките на 90 - 120 млн. лв.

Приходите от облагането на тютюневите изделия в България достигат над 3 млрд. лв. или 9.5% от всички данъчни приходи в бюджета. По този показател страната ни се нарежда на челните места в ЕС. Само приходите от акцизи върху тютюневите изделия в България възлизат на 2.5 млрд. лв. и бележат постоянен ръст след 2015 г.

През 2018 г. делът на незаконните цигари в България е на рекордно ниски нива за страната - средно 5% от цялото потребление или това са около 700 млн.лв. незаконни къса. Въпреки ниския дял на нелегалното потребление, то не е за подценяване, защото незаконните късове цигари са чувствително повече както от цялото потребление на тютюн, така и от набиращите популярност бездимни тютюневи изделия, уточни Петър Ганев на конференция на тема "Право и икономика на незаконната търговия с тютюневи изделия в България", организирана от ИПИ.

Близо 97% от приходите от облагането на тютюневите изделия се формират от традиционните цигари.

Безработен, със средно образование - профилът на контрабандиста на цигари

Безработен, със средно образование - профилът на контрабандиста на цигари

В периода 2010 - 2014 г. всеки трети българин е пушил незаконни цигари

Причините за ръста в приходите от акцизи върху цигарите (694 млн.лв. повече през 2018 г. спрямо 2014 г.) е спадът на нелегалната търговия след 2015 г. и съответно възстановяването на легалното потребление, както и покачването на акцизите след 2016 г., посочи Ганев.

И през 2018 г. се откроява тенденцията към свиване на незаконната търговия. През последното тримесечие на 2018 г. делът на нелегалните цигари достига 4.4% от пазара. В различни изследвания и проучвания прави впечатление постоянната поява на нови незаконни "евтини бели цигари", които внезапно заменят предишните масово предлагани цигари.

Ценовата достъпност на цигарите в България спрямо останалите страни членки на ЕС остава ниска - в България е 1.6-1.7 пъти по-негативна спрямо средните нива за ЕС. През 2018 г. с разполагаемия нетен доход в България могат да се закупят 5.8 кутии цигари, докато с разполагаемия доход в ЕС - 9.3 кутии цигари.

"Хората нямат представа какво формира цената на цигарите. 85% в цигарите са данъци, като по този начин цигарите са най-тежко обложения продукт на пазара", отчете Ганев по време на конференцията.