До 2 години България ще има цялостна електронна система за подаване на сигнали от гражданите за опасности на пътя. Това съобщи председателят на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" Малина Крумова на Годишните награди на Българската браншова асоциация "Пътна безопасност".

Създаването на системата е част от приетите промени в Закона за пътищата.

Крумова изтъкна, че 2020 г. е била година с рекордно ниски за страната ни резултати в областта на пътната безопасност. По нейни данни жертвите на пътя намаляват с 26% спрямо 2019 г. Ако ги съотнасяме към десетилетието темпът на намаляване е още по-голям - с над 40%, поясни тя.

Къде в България е най-опасно да се шофира?

Къде в България е най-опасно да се шофира?

В страната са констатирани 1500 черни точки

Според Крумова стъпка в правилната посока са измененията на Закона за пътищата. Тя заяви, че разширението на обхвата на процедурите за пътна безопасност, въвеждането на цялостна оценка на пътната безопасност и класификация на безопасността на пътната инфраструктура и регламентирането на целенасочените инспекции са ключови за повишаване на безопасността на пътищата.

Шефът на ДАБДП подчерта и че с измененията се дава възможност на всички общини да прилагат процедурите за пътна безопасност и за пътища извън обхвата на Закона и за уличните мрежи.

България начело в ЕС по загинали в катастрофи

България начело в ЕС по загинали в катастрофи

Това показват последните данни на Евростат