Осигуряват достъпна среда за хора с увреждания с общо 58 съоръжения за подпомагане на самостоятелното им придвижване през тази година, съобщи БНТ.

Те ще бъдат монтирани в 46 сгради и са финансирани по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност на Министерството на труда и социалната политика.

Стойността на съоръженията е близо 1,8 млн. лв. - те ще осигурят достъпна среда на 61 души с трайни увреждания. Сред одобрените проекти са 39 стълбищни и 9 вертикални подемника, 8 рампи и 2 асансьора.

От програмата се отпускат между 10 000 и 100 000 лв. за изграждането на съоръженията. Тя дава възможност на собственици на индивидуални жилищни сгради или на сдружения на собствениците в многофамилни жилищни сгради, в които живеят лица с трайни увреждания, да осигурят тяхното самостоятелно придвижване и по-добро качество на живот.