Над 80% от българите вярват, че политиците използват позициите си за лична изгода, вместо да вземат решения в интерес на обществото. Това показва проучване на Евробарометър. Не толкова убедени са 15% от анкетираните, а едва 1% са на противоположното мнение.

Също над 80% от сънародниците ни са скептични, че корупцията, в която участват държавните служители и политиците, се разследва надлежно и те се дават на съд.

Според 74% от българите законите и правилата в държавата не се прилагат еднакво за всички.

36% от българите обезсърчени от корупцията

36% от българите обезсърчени от корупцията

Крехко доверие към новата мегаагенция отчита "Прозрачност без граници"

70% пък не вярват, че тези, които създават и прилагат законите, го правят в обществен интерес. Нещо повече, едва 2% от сънародниците ни са на мнение, че държавните органи вземат решения без дискриминация или фаворизиране.

Силно негативна е и оценката на начина, по който се разследват престъпленията у нас. 74% от анкетираните не смятат, че полицията и прокуратурата действат правилно, а са убедени, че са под влиянието на политически или икономически интереси. Подобно е и съотношението на сънародниците ни, които са на мнение, че държавните органи и политиците не зачитат и не прилагат съдебните решения - цели 72%.

70% от българите пък са скептични, че ако правата им бъдат нарушени, биха могли да ги защитят в независим съд. Едва 2% от тях вярват, че това е възможно.

Едва 3.4% от българите готови да подадат сигнал за корупция
Обновена

Едва 3.4% от българите готови да подадат сигнал за корупция

33% заявяват, че не биха сигнализирали