Национално движение "Екогласност" се обяви срещу даването на комплексно разрешително за дейност на "Кремиковци".

Според организацията, десетократните превишавания на нормите на емисии от вредни вещества, изпускани в атмосферата, са станали причина за дългогодишни преки и косвени въздействия върху околната среда.

Становището е изпратено до Министерството на околната среда и водите, което издава разрешителните.

От РИОСВ днес оповестиха резултатите от първото за годината замерване в комбината. В сравнение с резултатите от миналата година е отчетено повишено количество на прах от различните металургични производства, като то е от 1.8 до 10 пъти над допустимата норма.
Превишаване има и при серния диоксид и общи въглеводороди с до 1.4 пъти над нормата.

Въз основа на тези резултати РИОСВ увеличава текущата ежемесечна санкция, която сега само по компонент въздух е 107 000 лв.