Законодателят не изпълнява задълженията си - както към хората, страдащи от хазартна зависимост, така и към всички специалисти, заети с тяхната терапия.

В законопроекта, внесен на 5 юни 2020 г. от Даниела Дариткова и група народни представители, липсва разбиране за същността на хазартната зависимост като цяло.

Това се казва във внесеното в парламента становище на сдружение "Фракарита България". Това е единствената организация в България със специализирана програма за лечение на хазартно зависими лица - програма "Солидарност".

Това съобщиха от пресцентъра на сдружението.

Експертите цитират данни на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта (НИЛНАХ), според които, започвайки от 2016 година, играта на хазарт вече е един от водещите проблеми при търсене на помощ от зависими хора и техните близките.

Това е и причината те да намират предложените в законопроекта мерки за неадекватни на ситуацията и да настояват за изработването на цялостна стратегия за справяне с рисковете и последствията от зависимостта към хазарт, каквато до момента липсва.

Депутатите се заеха с бъдещето на хазарта у нас

Депутатите се заеха с бъдещето на хазарта у нас

Обсъждат се два проекта - на Валери Симеонов и Даниела Дариткова

От програма "Солидарност" считат, че предложените промени в текстовете на закона предполагат събирането и разпределянето на по-голям финансов ресурс за дейности за социална отговорност от страна на организаторите на хазартни игри и предлагат система от условия, които да гарантират, че средствата ще бъдат изразходвани съобразно реалните нужди на обществото от превенция и терапия на хазартна зависимост.

У нас няма изградена мрежа за консултиране и терапия на хазартно зависими лица. Според експерти трябва да бъдат изработени нови мерки. Те са на мнение също така, че е редно организаторите на хазартни игри да получават информация и отчетност за начина, по който са изразходват дължимите по закон техни финансови вноски, както и за постигнатите резултати от дейностите по превенция и терапия на хазартната зависимост.

В становището се заявява категорично, че превенцията може да бъде работеща само, когато тя се провежда целенасочено, структурирано, последователно и обхваща различни групи хора.

Припомняме, че проектът на Даниела Дариткова предвижда промяна във формата и организацията на хазартния регулатор в Република България, а именно - Държавната комисия по хазарта да се преструктурира в Държавна агенция по хазарта.

С цел осъществяване на по-широк и по-масов контрол върху дейността на хазартните оператори проектът предвижда правомощия за осъществяване на контролна дейност по ЗХ да имат и контролните органи на Националната агенция за приходите, с оглед използването на значителния кадрови и експертен потенциал на НАП.

Предложените промени в Закона за хазарта бяха приети от парламента на първо четене на 17 юни. Предстои гласуване на второ четене в парламентарните комисии, а след това окончателно в зала.