В Съюза на българските филмови дейци са разтревожени от политиката на ръководството на Българската национална телевизия в областта на продуцирането на български филми. Това заявяват те в своя официална позиция.

От Съюза напомнят, че обществената медия по закон е длъжна да изразходва поне 10% от годишната си държавна субсидия за българско филмово телевизионно творчество, а в Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ е регламентирано средства в размер на не по-малко от 20% от средствата за кинопроизводство от годишния бюджет на БНТ да бъдат отделени за копродуциране и предварителна откупка на права за излъчване на български филми.

Те подчертават, че активната роля на БНТ в този процес в периода 1998 - 2017 г. е довела до възход на родното кино и напомнят, че в продължение на повече от десетилетие в българското кино е бил инвестиран значителен обществен ресурс.

Преустановяването на тази политика е безотговорно и недалновидно и ще доведе до отстъпление от културната мисия на обществената телевизия, посочва се в становището.

Кошлуков призна пред СЕМ, че БНТ е във фалит

Кошлуков призна пред СЕМ, че БНТ е във фалит

До края на годината се очаква дефицитът на БНТ да стигне 44 млн. лева

От Съюза съобщават, че на проведената през ноември 2019 г. дискусия за обществената роля на БНТ настоящият генерален директор Емил Кошлуков е демонстрирал "тревожно неразбиране" на ролята на обществената телевизия в областта на филмопроизводството и публично е заявил: "пари за кино няма".

Според Съюза на българските филмови дейци това поставя под въпрос волята и компетентността на сегашното ръководство на БНТ да представлява и защитава интересите на българското кино.

Те посочват и че уволнението без професионални мотиви и аргументация на главния продуцент на Продуцентски център "Телевизионно филмопроизводство - Студия Екран", режисьора Боряна Пунчева, показва липсата на приемственост спрямо досегашната политика на БНТ за подпомагане на българското кино.

Кошлуков започна ремонта на БНТ от спорта

Кошлуков започна ремонта на БНТ от спорта

Предлага конкурента Сашо Йовков си за шеф на нова дирекция "Спорт" в телевизията

По тази причина от Съюза настояват БНТ да изпълнява законовите си ангажименти в областта на филмопроизводството:

  1. Да бъде възстановено регулярното провеждане на годишните конкурсни сесии;
  2. Да бъдат публикувани официално: размерът на бюджетната субсидия за филмопроизводство за 2018-2020 г., както и ефективното му изпълнение за всяка от последните две години;
  3. Да оповести справка за финансирането на филмовите проекти за периода 2018-2020 г. - за всеки проект отделно, в абсолютни стойности;
  4. Да оповести концепция за изпълнението на чл.71 т.З от Закона за радио и телевизия в рамките на бюджетната прогноза 2020-2022 г.