Санкция в размер на 7 038 лева ще наложи РИОСВ - София на асфалтова база „Бекастрой".

Санкцията на фирма „Бекастрой" ЕАД, гр.Самоков ще бъде наложена за това, че асфалтовата база е възобновила дейността си, без да уведоми писмено за това столичната екоинспекция.

Текущата ежемесечна санкция от февруари 2005 г. на дружеството е била спряна поради спиране работата на асфалтосмесителя в базата.
При проверка в началото на ноември 2007 г. експерти на РИОСВ - София са установили, че асфалтовата база е възобновила дейността си.

Санкцията, която ще бъде наложена на фирмата - 7 038 лева се равнява на тройния размер на наложената им ежемесечна санкция за периода от спирането й до настоящия момент.

РИОСВ - София обръща внимание на всички обекти с периодичен режим на работа, че при спиране и последващо възобновяване на дейността следва инспекцията незабавно да бъде уведомена.