В разгара на зимния отоплителен сезон, от Министерството на околната среда и водите напомнят на потребителите някои съвети, които ще помогнат във въздуха да се отделят по-малко фини прахови частици, които са вредни за човешкото здраве.

В страната много голям брой домакинства се отопляват на дърва. Горенето на сухи, а не на току-що отсечени дърва, ще намали с над 40% отделяните емисии на фини прахови частици.

Най-добре е дървата да се оставят да изсъхнат по естествен път за около година. Ако обаче това е трудно, хората, които се отопляват с дърва, могат да ги купят през април-май и до началото на зимния сезон (ноември-декември) те вече ще бъдат изсушени значително.

Препоръката на МОСВ е гражданите постепенно да преустановят практиката да купуват дърва в последния момент преди отоплителния сезон и веднага да ги горят.

Друга важна полза за хората от горенето на сухи дърва е, че те са по-калорични, тоест с по-малко дървен материал ще се постигне желаният комфорт на отопление.

За по-малко замърсяване на въздуха е много важно също така комините да са добре почистени от сажди.

За хората, които се отопляват с въглища, МОСВ препоръчва също стъпки, с които да допринесат за по-чист въздух.

Могат да купуват въглища с по-високо енергийно съдържание, защото те съдържат по-малко сяра и пепел и съответно при изгарянето им се емитират по-малко вредни вещества. А и такива въглища са с по-високо енергийно съдържание и за сезона ще е нужно по-малко количество.

При покупка на въглища е добре да се поиска от продавача сертификат за калоричността.