Граждани и членове на неправителствени организации се обявяват против създадената работна група съгласно заповед на министъра на енергетиката, относно изготвянето на промени в Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяването.

Членове на Фейсбук групата "Не на монопола на Топлофикация, нека се обединим" и други заинтересовани граждани са се обедини около няколко довода против създадената работна група.

Парното скача със 7%, токът - с 2%
Обновена

Парното скача със 7%, токът - с 2%

За крайните потребители на природен газ увеличението е в рамките на 6.5%

На първо място гражданите алармират, че от 27 души в състава на групата само 11 души са представители на държавни институции и сдружения с нестопанска цел, които по презумпция защитават правата на потребителите. "Това означава, че решенията, които се вземат с обикновено мнозинство в работната група, винаги са в полза на монополистите - топлофикационните дружества и фирмите за дялово разпределение", обясняват активистите.

Вторият довод - от предложените 10 души от страна на Фейсбук групата "Не на монопола на Топлофикация, нека се обединим", които да бъдат включени в състава на работната група, министърът на енергетиката е допуснал само един представител. "Това е потвърдено с писмо с изх. № Е-94-Н-25/04.06.2018г. на Министерството на енергетиката", сочат гражданите.

Като третия довод те сочат, че е налице пълно информационно затъмнение за дейността на работната група, независимо от изискванията на Закона за администрацията да има откритост, публичност и прозрачност в работата на групата.

Съдът потвърди глобата от 15 000 лева за Топлофикация Перник

Съдът потвърди глобата от 15 000 лева за Топлофикация Перник

Решението е за нарушение на комплексното разрешително

Поради това и "във връзка с необходимостта от спешна промяна на нормативната уредба в България в областта на централното топлоснабдяване", гражданите лично са поискали преди 2 седмици да проведат среща с министър-председателя Бойко Борисов. Това към момента не се е случило.

Исканията на гражданите - те настояват за задължително сключване на индивидуални договори между топлофикационните дружества и клиентите им относно ползването на парно и топла вода. Активистите са се обединили и около желанието си за отпадане на задължителното заплащане на таксата за сградна инсталация от всички собственици на имоти в етажна собственост. "Ние искаме отдадената топлинна енергия от тръбите от сградната инсталация да се заплаща от тези, които ползват топлинна енергия чрез отоплителните си тела. Това е изрично посочено и в Приложение А -т.А.4 от БДС EN-834:2013, който има статут на български стандарт от 17.02.2014г.", сочат от групата в социалната мрежа.

Гражданите настояват и за задължителното поставяне на допълнителен контролер топломер в абонатните станции, което да става за сметка на топлофикационните дружества. Допълнителният топломер трябва да отчита топлинната енергия за отопление в сградната етажна собственост.

Ще се повиши ли енергийната бедност у нас с новите цени за топло и ток?

Ще се повиши ли енергийната бедност у нас с новите цени за топло и ток?

Софиянци ще бъдат най-силно засегнати от новите цени

В тази връзка гражданите призовават депутатите, които са членове на парламентарната енергийна комисия, "да се включат незабавно в изработването на текстовете за изменение на Закона за енергетиката така, както направиха през пролетта на настоящата година, относно либерализацията на пазара на ел. енергия.... Заявяваме, че няма да приемем по никакъв начин други промени в нормативната уредба, които работната група ще предложи на клиентите на топлофикационните дружества, докато не бъдат удовлетворени посочените по-горе три наши искания", категорични са активистите.