С писмо по имейл до news.bg, пострадала от незаконно събиране на глоби за паркиране в Пловдив, Дениз Христова обяснява, как общинска охрана глобява за неправилно паркиране на несъществуващ адрес.

Според Христова, става въпрос за улица пред спортна зала "Колодрума" в Пловдив, където се лепят фишове, като се посочват адрес бул. "Константин Величков", което не отговаря на действителността. В своя подкрепа, тя прилага и кореспонденция с общината.

Пострадалата се възмущава, че общинска охрана си позволява да глобява гражданите, които работят и живеят до Спортна зала Колодрума, без законно основание, "няма ли адрес, не може да се наложи глоба", допълва тя.

"Община Пловдив от своя страна си мълчи и нехае, защото получава приходи в хазната срещу незаконно наложените фишове за неправилно паркиране", коментира Христова.

Снимка 341494

Източник: Дениз Христова

В свое писмо до кмет на Район Централен, зам.-кмет обществен ред и зам.- кмет култура и туризъм в Пловдив, Дениз Христова пише:

На 25.01.2017 година ми е издадена глоба с Фиш за неправилно паркиране съгласно член 4 "а" от "Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на гр.Пловдив" /НРСППППСТГП/. Считам, че глобата е неправилна, незаконосъобразна, необоснована и крайно несправедлива.

Първо бих желала да изложа като довод факта, че автомобилът ми "Алфа Ромео" с ДК № РВ 2390 СР е бил паркиран пред бизнес сграда Капитъл Трейд Център, намираща се на бул."Асеновградско шосе" 4 Б до Спортна Зала "Колодрума". Цитираният от служителя на ОП "Общинска Охрана" адрес, на който е регистрирано нарушението, а именно: бул. "Константин Величков" срещу Спортна Зала "Колодрума", е неверен - автомобилът ми не е бил на бул. "Константин Величков".

Второ, бих желала да Ви обърна внимание, че съм глобена за спиране пред пешеходна пътека, а такава няма пред бизнес сграда Капитъл Трейд Център, където беше паркиран семейният ни автомобил.

След като получих покана за доброволно изпълнение, подадох Заявление с вх.№ 17СГ250/12.07.2017 г. до Кмета на Община Пловдив за отмяна на фиша поради гореопоменатите факти. Г-жа Юлия Колева - началник Отдел АНД ме посъветва да постъпя така, въпреки че бях пропуснала 7-дневния законов срок да обжалвам фиша в съда. Тя също разгледа картата на Пловдив и заключи, че "нарушението" е регистрирано на грешен адрес.

На 19.07.2017 г. получих отговор от Община Пловдив, че молбата ми е предадена за разглеждане от ОП "Общинска Охрана" гр. Пловдив. До 09.02.2018 г. не получих отговор от ОП "Общинска Охрана" гр.Пловдив и подадох ново Заявление с вх. № 17СГ250/ 09.02.2018 г., срещу което получих ксерокопие на отговора им, който не беше достигнал до мен до момента. Прилагам документи.

Снимка 341493

Източник: Дениз Христова

Във фиша не е посочен точният адрес, на който е паркиран автомобилът, следователно не е налице хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗАНН - а именно, че трябва да има точен адрес на мястото, на което е извършено нарушението. Без тези данни, административнонаказващият орган абсолютно необосновано е достигнал до извода, че "МПС с марка "Алфа Ромео" с ДК № РВ 2390 СР е бил неправилно паркиран на бул."Константин Величков", срещу Спортна Зала "Колодрума".

Молбата ми към Вас, г-н Стаменов, е да наложите повторна проверка по случая и да вземете мерки срещу незаконосъобразните действия на служителите на Общинска Охрана.

Снимка 341496

Източник: Дениз Христова