България е държавата в ЕС, в която хората с увреждания са най-застрашени от бедност. Това сочат данни на Евростат. 

През 2020 г. около 29 на сто от населението на ЕС на възраст от 16 години нагоре с уврежданя (въз основа на концепцията за глобално ограничение на дейността) е било изложено на риск от бедност или социално изключване, в сравнение с 19 на сто при хората без ограничение на дейността.

Миналата година държавите, в които е регистриран най-висок дял на хората с увреждания, изложени на риск от бедност или социално изключване, са: България (52,3 на сто), Естония (40,4 на сто), Латвия (39,3 на сто), Литва (38,7 на сто) и Хърватия (38,2 на сто).

Най-нисък е делът на тази категория хора в Словакия (20,3 на сто), Дания (21,8 на сто), Финландия и Австрия (по 22,3 на сто), както и в Чехия (23,4 на сто).

Данните са публикувани по повод 3 декември - Международен ден на хората с увреждания.

До 20 000 лв. могат да получат хората с увреждания за започване на бизнес

До 20 000 лв. могат да получат хората с увреждания за започване на бизнес

Кандидатстването е до 16 август