До настоящия момент всички инвестиции, които изпълнявахме, поставиха възвращаемостта и влагането в духовността встрани от нас, не по нежелание, а поради невъзможностите на нормативната уредба на ниво Европейски съюз за финансиране на такъв тип обекти или ограничаването на такъв тип обекти за финансиране. Става дума за Оперативна програма "Регионално развитие".

Оттук нататък трябва да насочим нашето внимание към такъв тип инвестиции, които генерират приходи. Те ни позволяват да имаме възвръщаемост от обектите, които финансираме и да можем да осигуряваме устойчивост на времето за нови средства.

Това заяви заместник-регионалният министър Деница Николова при представянето на проекта "Кремиковският манастир - духовният център на Софийската Света гора" на пресконференция в БТА.

Свещеноиконом Серафим, игумен на Кремиковския манастир "Св. Вмчк. Георги" коментира, че проектът започва в началото на криза, но всъщност кризата е духовната и изключително материалният свят, в който ние живеем. Там, където ние като хора не можем да помогнем, винаги имаме помощта на Бог, каза още игуменът и посочи, че Кремиковски манастир се утвърдил като едно любимо място и център за хората.

Основната цел на проекта е създаването на цялостен нов туристически продукт, който да съчетае културните и духовни ценности с природните забележителности.

Чрез реализацията на проекта ще се повиши привлекателността на мястото, ще се създадат материални условия за разширение на настоящите функции на манастира, ще се популяризира не само Кремиковския, но и другите манастири от Софийската Света гора, ще се повиши духовната култура и ще се развие религиозният и културно-познавателен туризъм.

Непосредствена цел е да се извършат належащи консервационно-реставрационни дейности по храма - недвижима културна ценност от национално значение, да се изградят сгради, които да спомогнат за осъществяването на единна концепция на пространството.

Проектът е финансиран с Административен договор № BG16RFOP001-6.002-0005-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020, съфинансиран от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Свещеноиконом Серафим, игумен на Кремиковския манастир "Св. Вмчк. Георги" коментира, че проектът започва в началото на криза, но всъщност кризата е духовната и изключително материалният свят, в който ние живеем. Там, където ние като хора не можем да помогнем, винаги имаме помощта на Бог, каза още игуменът и посочи, че Кремиковски манастир се утвърдил като едно любимо място и център за хората.

Основната цел на проекта е създаването на цялостен нов туристически продукт, който да съчетае културните и духовни ценности с природните забележителности. Чрез реализацията на проекта ще се повиши привлекателността на мястото, ще се създадат материални условия за разширение на настоящите функции на манастира, ще се популяризира не само Кремиковския, но и другите манастири от Софийската Света гора, ще се повиши духовната култура и ще се развие религиозният и културно-познавателен туризъм.

Непосредствена цел е да се извършат належащи консервационно-реставрационни дейности по храма - недвижима културна ценност от национално значение, да се изградят сгради, които да спомогнат за осъществяването на единна концепция на пространството.

Проектът е финансиран с Административен договор № BG16RFOP001-6.002-0005-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020, съфинансиран от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

По думите й от днес започва една мащабна и много знакова инвестиция, която ще ни върне към духовността, към ценностите ни, към морала и добродетелите ни, които в последните дни и седмици липсват в общата еуфория и маса от коментари.

Към настоящия момент реализираме от подобен тип още два знакови обекта - Видинската синагога и църквата "Свети Архангел Михаил", посочи Деница Николова.

"Ние се стремим не само да възстановим, да консервираме, да запазим духовността в мащабите, в които съществува и да разширяваме възможностите за посещаемост на такъв тип обекти, но се стремим и всяка една от нашите инвестиции да има своята възвръщаемост в един период от време средствата да бъдат възвърнати чрез приходите, които ще генерира", категорична бе тя.

Тези инвестиции ще дадат знак оттук нататък по какъв начин да реализираме различните възможности за културно-историческото наследство в посока генериране на приходи от гледна точка симулиране на всички икономически дейности, които реализират своя мащаб от цели в сектор "Туризъм", уточни Николова. Тя се надява с Бога напред да бъде реализирана инвестицията.