Изплащат новите пенсии от 9 октомври, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Октомврийските пенсии ще бъдат изплатени между 9 октомври (понеделник) и 20 октомври (петък) 2017 г. Те са с леко повишение.

Според Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. минималните пенсии за осигурителен стаж и възраст, отпуснати при пълен осигурителен стаж е 200 лв.

4780 българи получават пенсии от Гърция

4780 българи получават пенсии от Гърция

В Гърция сливат всички осигурителни фондове в един и това бави пенсиите

С нови размери ще бъдат и пенсиите, чиито минимални размери се определят като процент от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж. Така, при отпуснатите при непълен осигурителен стаж пенсии минимумът се определя на 170 лв. (85% от 200 лв.), а при наследствените пенсии - на 150 лв. (75% от 200 лв.).

Промяна има и инвалидните пенсии за заболяване и на тези поради трудова злополука и професионална болест. В зависимост от определения от медицинската експертиза процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, долната граница при първите ще е между 170 и 230 лв. (между 85% и 115% от 200 лв.), а при вторите - между 200 и 250 лв. (между 100% и 125% от 200 лв.).

Социалният министър не поема отговорност за преизчисляване на пенсиите
Обновена

Социалният министър не поема отговорност за преизчисляване на пенсиите

Около 2 170 000 пенсионери има в страната

Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще става по график. Той ще бъде предварително обявен във всяка пощенска станция. Сметките на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат заверени на 9-ти октомври 2017 г.