От 7 юли Националният осигурителен институт (НОИ) започва изплащането на преизчислените размери на пенсиите, свързани с трудова дейност и отпуснати до 31 декември 2016 година включително.

Пенсионерите настояват за индексиране на всички пенсии

Пенсионерите настояват за индексиране на всички пенсии

Искат и закон за възрастните хора

Припомняме, от 1 юли 2017 г. новият минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, при пълен осигурителен стаж, е 180 лв. Спрямо него са определени и новите минимални размери на всички пенсии, свързани с трудова дейност.

От 1 юли 2017 г. се увеличава и размерът на социалната пенсия за старост. Тя става 120,98 лв. Спрямо размерът на социалната пенсия за старост са определени и нови размери на всички пенсии, несвързани с трудова дейност.

Максималният размер се запазва и остава 910 лв. Това са 35% от максималния осигурителен доход, който към 2017 г. е 2600 лв.

От БСП искат преизчисляването на всички пенсии

От БСП искат преизчисляването на всички пенсии

Депутатите са избрани да правят политика, а не да имитират грижа, ясен Стойнев

 

От НОИ напомнят, че за новите размери на пенсиите няма да бъдат изпращани разпореждания на лицата. Всяко лице може да се информира за новите размери на пенсиите чрез електронната "Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК" на интернет страницата на института. Такава справка може да се направи и като се заяви безплатно получаване на екземпляр от разпореждането в съответното териториално поделение на НОИ.