Краят на Българското председателство на Съвета на ЕС наближава. Остава само още 15 дни. България пое ротационното председателство на Съвета на 1 януари 2018 година. От 1 юли тази година председател на Съвета на ЕС за срок от 6 месеца ще бъде Австрия.

На финалната отсечка българите оценяват по-скоро положително отминаващото европредседателство. Това сочат данни от социологическото проучване на "Галъп интернешънъл" относно настроенията в страната по темата.

Българите все повече подкрепят членството ни в ЕС

Българите все повече подкрепят членството ни в ЕС

България и Ирландия най-силно подкрепят Европейския парламент

Мнозинството от сънародниците ни смятат, че председателството е било по-скоро добро. Това са заявили 43% от всички анкетирани.

12% от всички запитани са заявили, че председателството ни на Съвета на ЕС по-скоро не беше добро.

Прави впечатление и че голям процент от българите заявяват, че не са достатъчно запознати с въпросите около председателството ни, така че да преценят дали то е било "добро" или "не добро". 33% от анкетираните са посочил, че не са достатъчно запознати.

Делът на българите, които не знаят или остават без отговор по въпроса, също не е малък - 12%.

За повече от половината българи ЕС е нещо добро

За повече от половината българи ЕС е нещо добро

ЕС с рекордно одобрение сред европейци

Сумарно обаче излиза, че по отношението на европредседателството мнозинството българи по-скоро не са достатъчно запознати, нямат мнение или не знаят - 45%, докато тези, които са позитивно настроение са 43%.

От "Галъп" отчитат, че сред най-положителните оценки спрямо председателството са тези на привържениците на управляващата партия - ГЕРБ.

Но дори и сред привържениците на БСП не преобладават отрицателните оценки. При социалистите по-скоро надделяват онези, които не се чувстват достатъчно запознати, за да формират мнение.

За сравнително добрата оценка на председателството допълнителна роля играе и традиционно високото доверие на българите в самия Европейски съюз, както и присъщото за такива моменти по-скоро пожелателно обществено мислене.

Припомняме, вчера Евробарометър публикува статистика, според която българите са сред народите, които имат най-високо доверие в ЕС.

Доверието е най-голямо в Литва, където 66% от запитаните посочват, че се доверяват в ЕС. Португалия и Дания се нареждат на второ място с по 57% доверие в ЕС.
България е на трето място по доверие в ЕС - 56% от българите заявяват, че се доверяват на съюза. Такъв е процентът и в Люксембург.

Според данните на Евробарометър страната ни също така е сред първите места по положителна представа за ЕС. С най-положителна представа са ирландците - 64%, а българите и португалците се нареждат на второ място, съответно с по 56%.