55% от българските граждани подкрепят членството на държавата ни в ЕС. По този показател страната ни бележи ръст от 6% спрямо предходната 2016 година. Въпреки ръста обаче, подкрепата на българите към членството ни в ЕС е малко по-ниска от средното ниво за Европейския съюз.

10 години членство на България в Европейския съюз

10 години членство на България в Европейския съюз

10 г. по-късно продължаваме да сме най-бедната страна в ЕС

Това сочат данни от проучването на Евробарометър "Парламетър" 2017, което изследва възгледите на гражданите на ЕС относно Европейския съюз и Европейския парламент. Проучването е поръчано от Европейския парламент и е проведено сред 27 881 граждани в 28-те държави членки на ЕС.

Фокусът на проучването е поставен върху обществените нагласи относно членството в ЕС и ползите от него. Изследват се и приоритетите, действията и мисията на Европейския парламент, както и дали гласът на гражданите се чува на европейско ниво. Проучването потвърждава все по-благоприятното отношение на гражданите към ЕС. Тази тенденция се наблюдава от проучванията от 2016 година насам.

Снимка 318582

Източник: Евробарометър

Според данните от проучването 64% от анкетираните вярват, че страната им има полза от членството в Европейския съюз. Спрямо миналата година този показател бележи ръст от 4%.

57% от гражданите на ЕС твърдят, че членството на страната им в ЕС е нещо добро за тях. Според анализа се наблюдава тенденцията за трайно увеличение в този показател - стойностите се връщат до нивото си от 2007 година, преди финансовата и икономическа криза.

Също така 47% от европейците смятат, че гласът им се зачита в ЕС, което е най-добрият резултат след изборите за Европейски парламент през 2009 година.

Според председателя на ЕП Антонио Таяни резултатът от проучването е много положителен и окуражаващ. По думите му данните показват, че доверието в институциите и работата им продължава да нараства, а ЕС излиза от кризата от последните няколко години. Относно лошите показатели в някои области Таяни обнадежди, че това трябва допълнително да мотивира Общността да задълбочи усилията си за справяне със страховете на хората.

Управляващите приемат Председателството като национална кауза
Обновена

Управляващите приемат Председателството като национална кауза

Форум представя приоритетите на председателството на България в Съвета на ЕС

"Европейците все по-често виждат ЕС като ключова фигура, когато става въпрос за справяне с големи предизвикателства и за защитата им от общи заплахи като тероризма, безработицата, бедността и социалното изключване. За нас като Парламент на гражданите това означава, че трябва да постигаме резултати и че ще работим още по-усилено, за да отговорим на надеждите и очакванията на хората", допълни председателят на ЕП.

Относно доверието на гражданите в действията на Европейския парламент проучването показва, че 33% от анкетираните имат положителна нагласа към ЕП. Това е ръст с 8% спрямо резултатите от аналогичното проучване за миналата 2016 година.

Снимка 318584

Източник: Евробарометър

За България делът на одобрение в ЕП е 49%, като увеличението е с 11% спрямо 2016 г. Това е вторият най-добър резултат в ЕС след Ирландия. Според 30% от българите ЕП има неутрален имидж, а според 12% - негативен. И в двата показателя се наблюдава намаление съответно от 4 и 9%.

Борисов усеща - Европа очаква отнякъде нападение

Борисов усеща - Европа очаква отнякъде нападение

Щом започваме да говорим всички, че явно ни е страх

Повече от половината анкетирани (55%) заявяват интереса си към Европейските избори през 2019 г., а 47% считат, че Парламентът трябва да играе по-голяма роля в бъдеще.

Проучването на Евробараметър констатира и че гражданите на ЕС все повече осъзнават, че Общността действа от тяхно име в области, които считат за важни. Според анкетираните основните рискове, при които европейците желаят намесата на ЕС, са тероризъм (58%), безработица (43%), бедност и социално изключване (42%) и неконтролирана миграция (35%).

Основните приоритетни области, в които българите искат повече действия от страна на ЕС, отговарят на тези в Съюза, а именно борбата с тероризма (61%), бедността и социалното изключване (40%) и неконтролирана миграция (38%).

Западните Балкани приоритет на нашето председателство

Западните Балкани приоритет на нашето председателство

Ще обсъждаме санкциите срещу Русия по време на председателството

Снимка 318583

Източник: Евробарометър