Доверието на европейските граждани в ЕС се повишава.

Година преди изборите за Европейския парламент мнозинството от европейците смятат, че икономическото положение е добро и те са оптимистично настроени за бъдещето на съюза. Подкрепата за Икономическия и паричен съюз е на най-високото си равнище. Това сочат данни от проучване на Евробарометър за нагласите на гражданите спрямо ЕС.

За повече от половината българи ЕС е нещо добро

За повече от половината българи ЕС е нещо добро

ЕС с рекордно одобрение сред европейци

Според данните на Евробарометър тази година се отчита най-високо равнище на доверие в ЕС от есента на 2010 година насам - 42%, като за това спомагат и българите.

В 15 държави членки мнозинството от анкетираните заявяват, че имат доверие в структурите на Общността. Доверието е най-голямо в Литва, където 66% от запитаните посочват, че се доверяват в ЕС. Португалия и Дания се нареждат на второ място с по 57% доверие в ЕС.

България е на трето място по доверие в ЕС - 56% от българите заявяват, че се доверяват на съюза.
Такъв е процентът и в Люксембург.

Европейците са оптимисти за ЕС и виждат добро състояние на икономиката

Европейците са оптимисти за ЕС и виждат добро състояние на икономиката

Миграцията е на челно място сред опасенията на европейците, следвана от тероризма

От есента на 2017 година доверието към ЕС се е покачило сред населението на 19 държави членки. В 6 държави доверието намалява, като с най-голям спад е Белгия, където се наблюдава спад с цели 6 процентни пункта за период от близо 6 месеца - от 53% на 47%.

Според данните на Евробарометър 40% от европейците имат положителна представа за ЕС, 37% - неутрална и едва 21% - отрицателна.
По този показател страната ни отново е сред първите места. С най-положителна представа са ирландците - 64%, а българите и португалците се нареждат на второ място, съответно с по 56%.

Делът на гражданите, които мислят, че мнението им има значение, е достигнал най-високото си равнище от 2004 г. насам.

Спрямо резултатите от проучването се констатира и че доверието на гражданите в ЕС е по-силно от доверието в националните правителства или парламенти. 42 % от европейците имат доверие в Европейския съюз, докато 34 % имат доверие в своите национални парламенти и правителства.

Мнозинството от европейците, или 58% от всички анкетирани, са настроени оптимистично към бъдещето на ЕС.

Българите все повече подкрепят членството ни в ЕС

Българите все повече подкрепят членството ни в ЕС

България и Ирландия най-силно подкрепят Европейския парламент

Наблюдава се и тенденцията все повече и повече граждани да чувстват, че са се възползвали от възлови политики на ЕС. Когато става дума за търговия, две трети от европейците се произнасят за силен ЕС.

Проучването на Евробарометър е осъществено между 17 и 28 март.

Европа рискува да се върне към игрите на сила от 19-ти век

Европа рискува да се върне към игрите на сила от 19-ти век

Великобритания, Франция и Германия може и да са решавали съдбата на света, но разделени днес, са просто средни играчи