2021 г. приключи с рекордно ниско ниво на безработица, съобщават от Агенцията по заетостта.

През декември тя е била 4.8%, като спадът за година е с 1.9%.

157 283 са регистрираните безработни през последния месец на 2021 г. Това е с 964 по-малко от ноември и с 63 009 или с 28.6% по-малко спрямо година по-рано. В бюрата по труда през декември са се регистрирали нови 21 505 безработни, като те са с 3 145 души по-малко спрямо предходния месец, а спрямо декември 2020 г. се наблюдава спад от 11 102 души. Други 400 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

По данни на Агенцията през декември 14 167 безработни са започнали работа. Отчита се увеличение на броя им с 1 036 спрямо ноември и с 1 914 спрямо същия месец на предходната година. Своето ново работно място чрез бюрата по труда са намерили и други 125 души от групите на пенсионерите, учащите и заетите.

Броят на безработните младежи е намялал с над 30% за година

Броят на безработните младежи е намялал с над 30% за година

Повече от 35 000 са започнали работа в периода януари – ноември

Разпределението на започналите работа безработни по сектори на икономиката е следното: 59.6% от започналите работа през декември са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на държавното управление - 17,9%, следват преработващата промишленост - 17%, търговията - 16%, хотелиерството и ресторантьорството - 8%, строителството - 4,2%, административните и спомагателните дейности - 4%.

По данни на Агенцията 5 717 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца - 2 956 по програми и мерки за заетост и 2 761 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Схемата "Заетост за теб" по ОП РЧР, стартирала през юли 2020 г., е осигурила работа на над 43 000 безработни, като само през декември са сключени трудови договори с нови 2 201 безработни.

Продължава предоставянето на средства по мярката 60/40, чийто срок на действие бе удължен до края на 2021 г. По този начин от октомври 2021 г. Е била запазена заетостта на повече от 105 000 заети лица.

Исторически спад на безработицата у нас през 2021 г.

Исторически спад на безработицата у нас през 2021 г.

Близо 153 000 безработни са започнали работа през тази година

Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 7 967 или с 2 142 по-малко от предходния месец и с 395 повече спрямо същия месец на 2020 г., което е типично за есенно-зимния сезон, посочват от Агенцията. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (34.3%), следват търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (13.5%), административните и спомагателните дейности (8.9%), хотелиерство и ресторантьорство (7.6%) държавното управление (6.8%) и образование (5.7%).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; персонал, осигуряващ сигурност и защита; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хората; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; стопански и административни специалисти; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях и др.

77 600 българи - продължително безработни през третото тримесечие на 2021 г.

77 600 българи - продължително безработни през третото тримесечие на 2021 г.

Общият брой на заетите лица пък е 3 134 400