Временно е ограничен достъпа до част от онлайн услугите, предлагани от Пътна полиция, съобщават от МВР.

Причината е технически проблем при инсталиране на нова версия на автоматизираната информационна система.

Достъп е спрян автоматизираната информационна система "Управление на наложени глоби по наказателни постановления и извършване на плащания по тях през Интернет, SMS, WAP" и до Портала за електронни административни услуги - задължения по документи, издадени от Пътна полиция.

От МВР информират, че до отстраняване на проблема гражданите няма да могат да извършват съответните справки онлайн, ще бъде затрудно и административното обслужване на гишетата на пътна полиция в столицата и в цялата страна.

Експерти работят по отстраняването на проблема.

По-късно на брифинг от КАТ обясниха, че сривът в системата се дължи на въвеждането на нова функционалност, която да направи по-достъпна, бърза и разбираема системата за гражданите.

В момента могат да се подават заявления за шофьорски книжки от новите водачи, но не е и от старите за актуализация. Глоби не могат да се плащат през пост терминал и пред е-портала на МВР. Справки също не могат да се извършват. Регистрацията в момента работи.

Проблемът е започнал още в петък, когато новата функционалност е започнала да се въвежда. От Пътна полиция са смятали, че проблемът може да бъде преодолян и системата интегрирана, но явно е нужно повече време.

"Ние държим гражданите да бъдат по-добре информирани и по-добре обслужвани", поясни Росен Рапчев, главен инспектор "Пътна полиция".