Двете големи синдикални организации на КНСБ, КТ "Подкрепа" и техните индустриални федерации започват Национална акция на работеща България "Заедно да защитим труда си!".

КНСБ и КТ "Подкрепа" настояват за значително увеличаване на заплащането за нощен труд и за време на разположение като функция от Минималната работна заплата (МРЗ) за страната. Те настояват за въвеждане на сумирано изчисляване на работното време само за производствата с непрекъсваем технологичен режим на работа.

Двете синдикалните организации искат реално отчитане и заплащане на положения извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време. Увеличаването на заплащането му трябва да бъде 75% в почивните дни и на 100% на официалните празници.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров изтъкна на пресконференция пред журналисти, че целта на акцията е да съберат до 100 000 подписи до Коледа, чрез които да повдгинат общественото и медийно внимание върху проблемите на нощния труд, извънредния труд и сумираното изчисляване на работното време.

Той отчете, че над 50% от извършените нарушения във всички сектори, санкциорани от Инспекцията по труда са свързани пряко или косвено с нарушения, свързани с нарушенията на работното време. Според Пламен Димитров има случаи, при които нарушенията дори не могат да се установят от проверките на контролните органи, а издадените предписания и актове показват само айсберга на проблема. Сред тях са порочните практики в прилагането на сумираното изчисляване на работното време, дежурствата и несправедливото отчитане и заплащане на полагания извънреден труд.

От КНСБ са решени да доведат до край законовата рамка и регламентанция в по-сравледлив вид на отчитането на работното време в неговия сумиран вариант, както и заплащането на нощния и извънреден труд. Основните ориентири на синдикалната организация ще бъдат Конвенцията на работното време на Международната организация на труда (МОТ) и Директива 2003/88/на Европейския съюз.

От своя страна президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов посочи, че България е на пето място в Европейския съюз по количество работно време. Ние полагаме най-много и най-ниско платен труд, отчете шефът на синдикалната организация.

Според Манолов "всяка жаба трябва да си знае гьола и всеки трябва да се занимава с това, което разбира, но Европейската директива за работното време е транспонирана в българското законодателство с някои изключения".

На него му иска така поставените цели да стане с добро, защото имало и други начини да ги получат.