КНСБ започва консултации по трудови, осигурителни, синдикални и други въпроси, възникнали в кризата.

За целта е създадена специализирана мрежа от експерти, включваща регионалните и браншови структури на синдиката.

Въпреки че консултациите са предназначени за синдикални членове, отговорите на поставените казуси ще бъдат достъпни за всички потребители на сайта на конфедерацията.

Въпросите могат да се изпращат на специален имейл адрес knsb@knsb-bg.org. Отговорите ще бъдат публикувани в раздел "Въпроси и отговори" на новата секция COVID-19" в сайта на КНСБ. Там вече са публикувани отговори на различни казуси, както и пълен анализ на приложението на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, изготвен от експертите на КНСБ. Качени са и актуализирани справки за отражението на кризата върху заетостта и дейността на предприятията в страната.