Експертна комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) ще разгледа дейността на фирма "Маги тур" ЕООД- Хасково. Експертната комисия ще трябва да даде становище по дейността на компанията, включена в Националния туристически регистър.

За това се уточниха експерти на Главна дирекция "Туристическа политика" в Министерството на туризма в хода на среща с Мария Петрова, пълномощник на управителя на фирмата Георги Петров. Разговорът бе поискан от министерството.

Припомняме, Министерството на туризма започна проверка на "Маги тур" ЕООД на 27 ноември, понеделник, когато експерти заедно с представители на Комисията за защита на потребителите (КЗП) бяха на място пред офиса на фирмата в Хасково. Причината за посещението на експертите беше оповестената в медийното пространство информация, че екскурзии на фирмата в чужбина не са се състояли или са проведени по други маршрути и с друго времетраене.

На място експертите установиха, че офисът на "Маги тур" е затворен. Стана ясно и че компанията е в нарушение на Наредбата за дейността на туроператорите и туристическите агенти към Закона за туризма предвид факта, че офисът ѝ се намира не на партер или първи етаж, а на третия етаж в сградата.

Проверка в Националния туристически регистър констатира още, че фирмата има регистрация като туристически агент, а не като туроператор. Според Закона за туризма това ѝ дава право само да продава, но не и да създава туристически пакети.

Фирмата е регистрирана през 2011 година. Удостоверението ѝ е издадено от тогавашното Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

На срещата днес в Министерството на туризма упълномощената Мария Петрова заяви, че фирмата не прави собствени туристически пакети, а предлага продажби на организирани туристически пътувания с обща цена, предоставяни от туроператори. Тя гарантира и че това ще бъде доказано с документи пред EKPТТА.

Стана ясно и че в министерството са постъпили данни от КЗП, че спрямо фирмата има подадени множество сигнали като са били извършени и проверки по 18 жалби от месец юли 2017 г. насам. При 12 от проверките са констатирани нарушения, за които са изпратени дописки в прокуратурата. Проверките по останалите сигнали не са приключили. КЗП е издала на "Маги тур" 5 наказателни постановления за последната година на обща стойност 14 500 лв.

Издадена е и заповед на председателя на КЗП от 31 октомври 2017 за налагане на принудителна административна мярка "временно затваряне на туристически обект" заради установено извършване на туроператорска дейност без нужната регистрация.