Високите сметки за парно за месец март кредитират безлихвено "Топлофикация София". Това мнение изказа омбудсманът Мая Манолова, която се срещна с изпълнителния директор на "Топлофикация София" ЕАД Сашо Чакалски във връзка с жалбите и сигналите до институцията за много високи сметки за отопление за месец март в сравнение с по-студените два предходни месеца.
Според сигналите до Манолова сметките за парно за месеците януари и февруари били значително по-ниски, в някои случаи - двойно по-ниски.

"В случая с мартенските прогнозни сметки клиентите на топлофикационните дружества безлихвено ги кредитират, а изравнителните сметки ще бъдат готови през месец юли, а едва през месец август хората ще могат да си получат надвзетите суми", обяснява омбудсманът.

Рекордни сметки за парно през март

Рекордни сметки за парно през март

От Топлофикация се оправдават със студа и новите цени

На срещата омбудсманът поиска за пореден път от "Топлофикация София" да информират по ясен и разбираем за хората начин как са формирани високите сметки.
Освен това общественият защитник настоя във фактурите на "Топлофикация", дружеството да посочва на отделен ред и количеството топлинна енергия за сградна инсталация и стойността ѝ, каквото е и изискването на чл.30, ал.3, т.13 от Общите им условия, одобрени от КЕВР.

По време на срещата се констатира, че по официална информация средното увеличение за битовите потребители за месец март 2018 г. спрямо месец март 2017 г. е с близо 60%.

Това се дължало основно на две причини - от една страна увеличението на цената на топлинната енергия с над 24%, (одобрена от КЕВР), въпреки гражданските протести от месец април 2017 г., и от друга страна - разпоредбите на Наредбата за топлоснабдяването.

В същото време от "Топлофикация" считат, че няма проблеми с нормативната уредба, посочват още от институцията на омбудсмана.

Депутатите решиха Теменужка Петкова да докладва за топлофикациите

Депутатите решиха Теменужка Петкова да докладва за топлофикациите

ГЕРБ виждат нерешен проблема с мръсния въздух

Манолова смята, че дружеството трябва да посочва проблемите, произтичащи от прилагането на Наредбата за топлоснабдяването, и своевременно да сигнализира Министерство на енергетиката. Нужно е "Топлофикация" да проявява по-голяма активност, когато са ощетени гражданите, какъвто е случая с прогнозните сметки. Доброто управление означава своевременно да се реагира на несправедливите практики, смята омбудсманът.

По повод високите сметки за месец март 2018 г. и решението на Върховния административен съд от 13 април 2018 година (Решение № 4777/13.04.2018 г. на ВАС по адм. д. № 1372/2016 г.), с което се отменя формулата от Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради-етажна собственост, омбудсманът изпрати писмо до министъра на енергетиката, в което за пореден път поиска да се проведе широка обществена дискусия с участието на компетентните държавни институции, в т.ч. и омбудсмана, както и граждански организации, за изменение и допълнение на Закона за енергетиката и на Наредбата за топлоснабдянатето, в защита правата и интересите на потребителите на топлинна енергия.

На срещата днес Манолова подчерта, че изцяло споделя мотивите на съдебния акт, с който се отмени формулата за изчисление на сградната инсталация.

В хода на срещата е обсъден и фактът, че омбудсманът не е получила исканата от нея информация за какво "Топлофикация София" харчи юрисконсулските хонорари, заради които сметките на длъжниците набъбваха в пъти и в резултат, на което общественият защитник осъди дружеството на две инстанции.

Съдът задължи "Топлофикация" да обясни на Манолова за юрисконсултските пари

Съдът задължи "Топлофикация" да обясни на Манолова за юрисконсултските пари

"Топлофикация" отказва да предостави информация на омбудсмана