КЗП предлага индивидуални договори между потребители и естествени монополисти. Според председателя на Комисията за защита на потребителите - КЗП Димитър Маргаритов, един от най-честите въпроси на граждани за топлофикационните дружества е свързан с "такса сградна инсталация". Много хора считат таза такса за несправедлива или неясна по отношение на изчисляване на сумите за топлоенергия в общите части.  

Маргаритов обяснява, че институциите търсят начин за установяване на "справедливост в отношенията между доставчика на топлоенергия и потребителите". Министерството на енергетиката сформира работна група с участието на КЗП за изработване на предложения за оптимизиране на нормативната уредба, включени са и граждански организации.

"Започваме с идеята за индивидуалните договори. Всеки потребител ще трябва да може да подпише договор, в който да е посочено какво му струва единицата на това, което той ползва, съответно - как се измерва и да е напълно проследим този процес", коментира председателят на КЗП. 

КЕВР поиска сметките на Топлофикация-София за март

КЕВР поиска сметките на Топлофикация-София за март

Искат данни и за март 2017-та година

"Когато говорим за останалите сектори в т. нар. монополизиран пазар, симптоматично продължават да са най-много жалбите за надписани сметки и оспорване на начислени такси - както по отношение на електроразпределителните дружества, така и по отношение на ВиК", обясни Маргаритов. 

По потвърдено от съда решение на КЗП, потребителите не могат да бъдат задължавани да плащат оспорена от тях сметка до произнасянето на доставчика по жалбата им. "Ако имате сметка за ток, която ви се струва, че е надписана, можете да я оспорите в 30-дневен срок и електроразпределителното дружество е длъжно да се произнесе", допълни председателят на КЗП.

През този период търговецът не може нито да задължи абоната си с каквито и да било плащания, нито да му спре услугата, коментира Димитър Маргаритов.

Манолова видя нередности при високите сметки на "Топлофикация София" за март

Манолова видя нередности при високите сметки на "Топлофикация София" за март

60% увеличение на битовите сметки за топло от март 2017 г.