От Комисията за енергийно и водно регилуране (КЕВР) поискаха от "Топлофикация София" ЕАД подробна информация и разяснение за значително по-високите сметки за месец март 2018 г., съобщиха от енергийния регулатор.

Очаква се в тридневен срок от "Топлофикация София" да представят на Комисията пълни данни за количеството топлинна енергия, която е доставена и фактурирана на клиентите на дружеството за месец март 2017 г. и за същия месец, но 2018 г. Сметките трябва да са общо и по групи клиенти.

Протест срещу високите сметки за март на "Топлофикация София"

Протест срещу високите сметки за март на "Топлофикация София"

Създават съвместна работна група за промени в топлоснабдяването

От дружеството е изискана информация и за броя на битовите клиенти, избрали дяловото разпределение да се извършва по прогнозни данни. Това е според чл. 71 от Наредбата за топлоснабдяването /НТ/ от 6 април 2007 г.

За тези клиенти топлоснабдителното дружество трябва да посочи както количеството на потребената от тях топлинна енергия, така и начислените суми в сметките им за месец март 2017 г., както и за март 2018 г.

Отделно в КЕВР трябва да постъпи информация и за броя на битовите клиенти, избрали дяловото разпределение да се извършва по реален месечен отчет на средствата за дялово разпределение в имотите на клиентите.

Манолова видя нередности при високите сметки на "Топлофикация София" за март

Манолова видя нередности при високите сметки на "Топлофикация София" за март

60% увеличение на битовите сметки за топло от март 2017 г.

"Топлофикация София" ЕАД трябва да предостави и данни за количеството на потребената от тези клиенти топлинна енергия, както и начислените суми в сметките им за март 2017 г. и за март 2018 г. 

От Комисията обещават да публикуват анализа на предоставените им данни.