Сроковете за изграждане на сероочистни инсталации в ТЕЦ"Марица-Изток"2 няма да бъдат спазени, има сериозно закъснение и заради това ще бъдат наложени максималните съответни административно-наказателни санкции.

Това заяви министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров в отговор на въпрос във времето за парламентарен контрол.

Той подчерта, че приоритет на МОСВ е вземането на всички възможни мерки да не се допуска обгазяване на Стара Загора.

Министърът посочи, че няма никакви основания за преразглеждане на комплексното разрешително на ТЕЦ-а с цел удължаване на сроковете за изграждане на сероочистни инсталации.

Удължаването на сроковете би било и нарушение на договора за присъединяване на България към ЕС, защото в него е записано, че работата на ТЕЦ"Марица-Изток"2 трябва да бъде приведена в съответствие с екологичните изисквания по съответните директиви, транспонирани в българското законодателство в срокове, записани в комплексното разрешително, каза Чакъров.

Той припомни, че чрез приетите от Министерския съвет два национални плана за разпределение на квоти емисии на парникови газове за периодите 2007 и 2008-2012 година напълно се обезпечава производството на енергия в страната до 2012 година.

В първия план исканията в областта на енергетиката за получаване на квоти емисии са удовлетворени на 113 процента, а във втория план този процент е още по-висок, заяви министърът.