Агенции и общини възлагат поръчки за шиене на маски на хора с увреждания. 17 трудово-производителни кооперации на хора с увреждания от цялата страна поемат подадената ръка, преориентирайки производството си в рамките на няколко дни.

Шивашките кооперации са от София, Варна, Бургас, Плевен, Благоевград, Шумен и други градове и успяват да достигнат 100 000 бр. общ дневен капацитет с възможност за увеличаване на производителността.

Според Стилиян Баласопулов, председател на Националния съюз на ТПК, такъв тип поръчки едновременно стимулират българското производство на материали, насърчават потребление на произведените на вътрешния пазар продукти, а и са грижа за най-уязвимите групи на обществото.

Освен че са се доверили за доставката на платове на българските си колеги производители, кооперациите са подбрали и висококачествени материали, които са изцяло рециклируеми и щадящи природата.