Министър Искра Михайлова се срещна и изслуша представители на протестиращи екологични и граждански сдружения, събрали се пред сградата на Министерство на околната среда и водите.
Гражданите представиха своите искания, свързани с наболели екологични проблеми на регионите, от които идват.

Основен въпрос бе изграждането на Депата за отпадъци в Хаджидимитрово и Дражево край Ямбол, Баня, Разложко, Самоков и Суходол.

„За мен това не е протест, а форма да се чуем. По всички тези проекти, за които вие говорите, са спрени откакто аз съм тук в министерството, поради различни причини. Надявам се, че ще работим и съм убедена, че проблемът с депонирането на отпадъците е голям. Ние можем да направим работна група към Обществения съвет, който да предложи решаването му", каза министър Михайлова, след като изслуша представители на всички протестиращи сдружения и организации.

„Търся възможности за всеки един от тези проекти. Подготвяме сигнал до прокуратурата за случая в Ямбол, а що се отнася до Баня и Разлог - аз ще ви предложа да потърсим помощта на омбудсмана, който да даде становище, ако не са зачетени правата на гражданите и са нарушени процедурите за общественото обсъждане.", каза още министър Михайлова.

Във връзка с исканията на гражданите да се върне Наредба №7, министър Михайлова пое ангажимент да разговаря с министъра на здравеопазването, за да се запознае с основанията за нейната отмяна. При възможност да се процедира бъдеща модерна наредба, която да позволи да се контролира защитата на здравето на хората.

Що се отнася до отпадъците, големият въпрос е свързан с депонирането им. Българинът трябва да започне да разделя отпадъците и събира разделно, за да се рециклират хартията, метала и стъклото, и биологичните отпадъци да се третират така, че да не създават опасност за здравето на хората. Това, което може да се изгаря - да се изгаря, което може да се компостира и да се използва след това в земеделието - да се компостира.", каза Михайлова.