Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер на 2 124 900 лева за различни строителни и ремонтни дейности в религиозни обекти в страната и чужбина.

Средствата ще бъдат използвани за ремонт и строителство в храм "Св. Троица" в село Гъбене, храм "Св. Димитър" в село Царевец, храм "Св. Марина" в село Ново Лески и манастира "Св. Йоан Предтеча" в град Кърджали. Част от финансирането е предвидено и за обзавеждане и оборудване на храм "Св. Иван Рилски" в Лондон.

Допълнителни строително-ремонтни дейности ще бъдат извършени в Синджирли джамия в град Омуртаг и в джамията в Чорбаджийско. Освен това, ще се осигурят мерки за сигурност на храмовете, стопанисвани от "Религиозна общност на евреите в България".

В допълнение, кабинетът одобри още 450 000 лева за бюджета на Министерски съвет за 2024 г., които ще бъдат предоставени на Българската православна църква. Тези средства ще покрият разходите по организацията и провеждането на четвъртият Патриаршески избирателен църковен събор, насрочен за 30 юни 2024 г., както и тържествената интронизация на новия патриарх и Софийски митрополит.

МС одобри допълнителни 2,5 млн. лв. за бюджетите на общините за 2024 г.

МС одобри допълнителни 2,5 млн. лв. за бюджетите на общините за 2024 г.

Средствата са компенсиране на извършените от родителите, чиито деца не са приети в детска градина