Министерство на земеделието опровергава че Гърция забранява внос на свинско месо от България, свободен пазар сме, съобщава БТВ.

Гърция е предприела всички възможни мерки срещу разпространение на африканската чума в гръцки свиневъдни ферми. Автомобили, минаващи границата, се дезинфекцират.

С официални ветеринарни документи се придвижват прасета за клане, развъждане или угояване.

Има карантинна зона за новородени животни във фермите, както и редовно се почистват и дезинфекцират помещения и превозни средства.

Въвежда се задължителен контрол за насекоми и вредители в стопанства.

Забранява се влизането на чужденци в стопанства, особено на ловци, както и преместване на дивеч в месопреработвателни предприятия и в свинеферми.

В Гърция забраниха вноса на свинско месо от България

В Гърция забраниха вноса на свинско месо от България

Контролират граничните пунктове и свинефермите