Местните референдуми в България създават противоконституционни прецеденти, които се използват за популистки цели с незаконосъобразни решения на Общинските съвети. Това заявява Управителният съвет на Българската миннно-геоложка камара в отворено писмо.

Припомняме, местният референдум в Трън ще се проведе в края на настоящата седмица - 11 юни, неделя

Миньори от цялата страна защитиха златодобива в Трън

Миньори от цялата страна защитиха златодобива в Трън

Под мотото „Аз съм миньор и аз обичам природата”...

Общинският съвет на Трън одобри предложението на кмета за произвеждането на местен референдум с въпрос "Против ли сте община Трън, чрез общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми?"

Минно-геоложката камара подчертава, че "твърде често въпросите са формулирани така, че заложеният в тях смисъл всъщност е питане дали да бъде спазван законът или не".

В писмото се посочва, че решението за провеждане на местния референдум в Община Трън е "актуален пример за противоречиво използване на пряката демокрация".

Референдумът в Трън ще е на 11 юни

Референдумът в Трън ще е на 11 юни

От Сдружение "Трън" смятат, че няма достатъчно време за кампания

Според камарата държавната власт умишлено е обжалвала всички решения на Общинския съвет по този въпрос заради воденето на "активна популистката и манипулативна предизборна кампания", която целяла да "прогони и очерни най-големия инвеститор в района".

Референдум: начин на употреба

Референдум: начин на употреба

Местните референдуми прокарвали частните интереси на местната власт

В заключение геоложката камара посочва, че поставен по този начин въпросът е "директно послание към бизнеса, че всеки инвестиционен проект може да бъде възпрепятстван без правно основание".