Младите хора често срещат трудности при достъпа до правилна и цялостна информация, касаеща тяхното здравословно състояние и права. Това показва резултатът от проекта "Младежко лидерство и обучение на връстници за превенция на рискови поведения", представен на пресконференция в БТА.

Проектът има за цел превенцията на рискови поведения и изграждането на умения за здравословен начин на живот у млади хора в България в областта на сексуално и репродуктивно здраве.

Според резултатите от проекта младежите са склонни да експериментират и като нямат информация, касаещо тяхното здраве, права, умения за здравословен начин на живот, както и за сексуално и репродуктиувно здраве, се търси информация в интернет, което може да доведе до неправилно взимане на решения.

Юлия Анджекарска и Анмар Халид, координатори на проекта, обясниха, че програмата обхваща млади хора от различни държави, включително и различни по произход хора като мигранти или бежанци, маргинални групи и млади хора в училище или извън него.

Програмата подкрепя овластяването на младите хора да взимат информирани решения и да участват в гражданското общество по активен начин.

В проекта връстници обучават връстници чрез обучения, работилници, раздаване на материали, консултации и други. Визията на програмата е, че нищо не може да се случва с младите хора без тяхното участие.

Проектът е реализиран от Международната фондация за развитието на Уай-Пиър с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта (2016 - 2020) на Министерството на младежта и спорта. Програмата е активна в над 40 държави в региона на Източна Европа, Централна Азия, Северна Африка и Близкия Изток, както и в Тихоокеанския регион.