Дейностите на полигон „Змейово" се контролират от две станции на РИОСВ, разположени в района на полигона. Те не са отчели наднормени количества на вредни емисии.

Това съобщиха от министерството на отбраната във връзка с установеното замърсяване на въздуха в района.

Вчера от 10:00 до 15:30 часа на полигона „Змейово" са провеждани планови изпитвания на 80 броя 30-мм патрони и 24 броя 122-мм снаряди за гаубица.

Количеството и вида на боеприпасите не могат да предизвикат установеното замърсяване на въздуха в областта.

Двете измервателни станции в селата Остра могила и Ръжена бяха инсталирани през 2007 год. с оглед идентифициране на евентуални емисии от полигон Змейово. Тези станции извършват контрол освен на основните атмосферни замърсители.

Междувременно от пресцентъра на община Стара Загора съобщиха, че стойностите на азотния диоксид към 8 часа днес са под нивото на алармения праг от 400 µg/m3, но са по-високи от средночасовата норма 210 µg/m3.

Към 9 часа беше регистрирано отново повишение на азотния диоксид и неговата стойност достигна 429,31 µg/m3, но в следващите два часа нивото на показателя се понижи и се колебае в границите на 250 - 300 µg/m3.

Според експертите на РИОСВ Стара Загора причина за регистрираните повишения на азотния диоксид са неблагоприятните метеорологични условия (инверсионни процеси и безветрие), които възпрепятстват разсейването на отделяните от автомобилния транспорт и битовото отопление емисии на вредни вещества.

Прогнозните метеорологични данни за близките часове обаче не сочат бърза перспектива за разсейване на замърсителите в атмосферния въздух.

Като превантивна мярка се препоръчва да се следят съобщенията на медиите и при регистриране на по-високи от алармения праг стойности на азотния диоксид чувствителните групи от населението да не напускат жилищните или работните помещения, като затворят плътно прозорците на стаите; да се избягва физическа дейност на открито.

По-рано днес областният управител на Стара Загора Йордан Николов заяви, че тази сутрин азотния диоксид е под алармения праг, но остава над нормата.
Той предупреди, че с началото на работния ден замърсяването на въздуха ще се увеличи заради автомобилния трафик.

По думите му, източник на обгазяването са битовите потребители - автомобили, домакинства, които се отопляват с твърдо гориво.

Остава препоръката да не се напускат жилищните и работни помещения, да се затворят плътно прозорците, да се избягва работа на открито, особено на чувствителните групи от населението - деца, възрастни и хора с астма и хронични белодробни заболявания.

Днес са затворени училищата, детските градини и детските ясли в Стара Загора.