Можем да проверяваме адреса на избирателната си секция в интернет и чрез SMS за предсрочните парламентарни избори на 11 юли 2021 г., съобщават от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО).

Справката може да се направи в сайта на ГРАО на адрес https://www.grao.bg/elections/, както и със SMS на номер 18429 на цена 0,25 лв. без ДДС. В текста на SMS -а се изписва единствено ЕГН и системата връща съобщение с номера и адреса на избирателната секция.

Справка може да се направи и на телефон 0800 1 4726, който е безплатен за цялата страна.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от това на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.