Продължават разговорите на европейските външни министри по повод новия европейски конституционен договор. Един от спорните въпроси засяга споменаването на религията, отбелязва Дойче веле.

Макар статистически погледнато, над 80% от всички европейци да чувстват принадлежност към различни църкви или религиозни общности, в новия основен договор на ЕС името Божие не се споменава никъде.

Принципът за стриктно разделение между държава и църква намери място и в новия, по-малък по обем основен договор на общността, главно благодарение на Франция и Белгия, които стриктно спазват принципа за светската държава и отказаха да приемат позоваване на религиозните корени в новия основен договор - казва евродепутатът Йо Лайнен, председател на конституционната комисия.

Германия, Испания, Италия и някои други страни бяха склонни да се позоват на религията в преамбюла на новия договор, но в крайна сметка Европейският парламент взе друго решение.

Въпреки това, договорът, който трябва да бъде изготвен до края на годината, отразява религиозни и християнски стойности като солидарността и социалната справедливост - вярва президентът на Европарламента Ханс-Герд Пьотеринг:

„Онези, които искаха да се впише религиозния елемент или да има позоваване на юдейско-християнското наследство на Европа, редом с това на Просвещението, както и на гръцката философия или Римското право, не бива да се отчайват. Трябва да се каже, че християнските стойности и християнският поглед към личността на практика е елемент от конституцията, от новия договор."

Изричното споменаване на доминиращата в Европа християнска религия, изповядвана от около 75% от населението, беше избегнато съзнателно - казва Йо Лайнен от конституционната комисия. Не е редно, мюсюлманите, евреите и другите групи да се чувстват онеправдани казва той и добавя:

"Според мен е оправдан по-широкия контекст, защото както в миналото, така и днес, в рамките на нашата общност съществува значително многообразие. Затова ние не желаем да отблъскваме никого. Културното и религиозно наследство е - според мене - добре формулирано и оставя място за свобода, в зависимост от това, от къде човек черпи своето религиозно вдъхновение. Освен религията е споменато хуманитарното наследство на Френската Революция и на Просвещението. Това са трите основни компонента, които са представителни за европейския ценностен модел, и всичките те са намерили място в новия Европейски договор."

Според Пьотеринг става дума и за редица етични въпроси, косвено свързани с религията - като например, какво е отношението ни към човешкия живот, към възрастните хора, какви позиции заемаме по въпроса за генните технологии и до какви изводи достигаме в тази връзка.

Всеки християнин и без друго е роководен в действията си от увереност в бъдещето и надежда, включително и увереност в доброто бъдеще на Европа - казва християндемократът Пьотеринг.

Председателят на конституционната Комисия Йо Лайнен не вижда шанс, някои от държавите с по-ясно изразена религиозна насоченост да впишат религиозния елемент в бъдещия европейски договор. Той казва:

"Особено Полша, но и Италия вече направиха един опит да вкарат религиозния елемент в европейския договор. Г-жа Меркел - като председателстваща общността през миналото полугодие, води консултации по този въпрос. Те показаха, че няма еднозначно мнение по темата. На този етап, не се очаква ново развитие."