За отрицателен прираст със застрашаващи размери алармира Националният център по обществено здраве и анализи.

Според статистика, цитирана от БГНЕС, само за първите три месеца на годината са починали близо 29 000 души.

Най-висока е смъртността в София - 5 230 българи. Вторият по смъртност град е Пловдив, където са починали 2 884 души, а на трето място с 2 087 погребения се нарежда Варна. Смъртността в Хасково, Стара Загора и Благоевград също е много висока спрямо броя на населението - всеки месец в тези градове умират по около 300 души.

Топим се с 50 000 души годишно

Топим се с 50 000 души годишно

Видин е с най-сериозен демографски проблем

Особено стряскаща е разликата между починалите и новородените в градове като Видин, където на 452 починали за тримесечието са се родили едва 59 деца. Подобна е ситуацията в Перник, където равносметката показва 428 погребения и 97 раждания. В Смолян съотношението между новородени и починали е съответно 97 на 405, а в Разград за три месеца са се родили 74 бебета, а са починали 484 души.

Близо 13 000 бебета са се родили за първите три месеца на годината, като най-висока раждаемост има в столицата - 3 497. На второ място отново е Пловдив с 1 578 новородени, а на трето - Варна с 1074. Отново традиционно ниска е раждаемостта във Видин, Перник, Ямбол, Смолян, и София област, където се раждат под 70 деца на месец.

Статистиката сочи и че за първите три месеца са починали 69 бебета до 1-годишна възраст, и са регистрирани 63 мъртвородени деца.

Анализът сочи още, че в Стара Загора нивото на мъртви новородени е изключително високо - за три месеца има общо 9 такива случая. За сравнение в София, с население 2 милиона души, са родени едва 11 такива бебета.

Все по-малко и все по-стари българи в България

Все по-малко и все по-стари българи в България

Средната възраст на българина чукна 43.6 години